Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Hedekas

EWAstco AB
Org.nr: 556586-4344
Bolaget skall bedriva service till företag och kommuner främst inom administration, ekonomi, ekonomisk förvaltning, transporter, turism, försäljning av hantverksprodukter samt förvaltning av fastigheter och värdepapper o ...
Göta Betongmontage AB
Org.nr: 556782-3702
Föremålet för bolagets verksamhet är montering av betongelement och liknande, byggande och förvaltning av fastigheter, äga och hyra ut maskiner och därmed förenlig verksamhet.
HEDEKAS EL HB
Org.nr: 916445-2105
ELINSTALLATIONER I SAMBAND MED OM-, NY- ELLER TILLBYGGNAD AV FASTIGHETER
KWG Förvaltning AB
Org.nr: 556835-9474
Aktiebolaget skall äga och förvalta fastigheter samt utföra gräv- och schaktarbeten jämte därmed förenlig verksamhet.
Rakama AB
Org.nr: 556651-4682
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt tillverka och marknadsföra laminerade träskivor och träprodukter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Snabbköparen i Sörbygden AB
Org.nr: 556885-4862
Föremålet för bolagets verksamhet är handel med livsmedel, husgeråd, blommor och tobak. Ombud för post och pakethantering och spel. Äga och hyra ut fastigheter, och därmed förenlig verksamhet.
Sörbygdens Skola EF
Org.nr: 769619-9913
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att kooperativt driva grundskola och den närliggande verksamhet. Föreningen skall också förvalta fastigheter i den mån det behövs för förenin ...
Ulkeröds Fastighets KB
Org.nr: 916836-3100
Kurs och konferensverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Äga och förvalta fastigheter.