Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Hästveda

Brittedals Kraftproduktion AB
Org.nr: 556529-4351
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva produktion av enerig samt äga och förvalta fastigheter för kraftproduktion samt därmed förenlig verksamhet.
Hässleholms Försäljnings AB
Org.nr: 556740-1582
Föremålet för bolagets verksamhet är handel med fordon, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Hästveda Fastigheter AB
Org.nr: 556862-4430
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Rävninge Ekonomi AB
Org.nr: 556296-1747
Aktiebolaget ska bedriva redovisningstjänster, konsulttjänster och utbildning inom ekonomi samt därmed förenlig verksamhet, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet, förvaltning och handel med fastigheter s ...
Rävninge Förvaltnings AB
Org.nr: 556589-2725
Aktiebolaget ska bedriva redovisningstjänster, konsulttjänster och utbildning inom ekonomi samt därmed förenlig verksamhet, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet, förvaltning och handel med fastigheter s ...
Rävninge Invest AB
Org.nr: 556755-3713
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra redovisningstjänster, konsulttjänster och utbildning inom ekonomi samt därmed förenlig verksamhet, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet, förvaltning och hand ...
Tony Franssons Fastigheter AB
Org.nr: 556702-2073
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Östanå Bruks Förvaltnings AB
Org.nr: 556293-7390
Bolaget skall bedriva handel med fastigheter, fastighets- förvaltning, handel med fast egendom, maskiner för byggindustrin, dieseltankar samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.