Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Hargshamn

Björks Industri AB
Org.nr: 556240-4276
Bolaget skall bedriva industriell verksamhet avseende rekonditionering av rostfria rör och rörböjar, bedriva leasing och maskinuthyrningsverksamhet, samt handel med värdepapper, fastigheter och lös egendom ävensom idka d ...
BJÖRSBO SHIPPING AB
Org.nr: 556592-1615
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara spedition, tjänster till fartyg i utrikesfart, äga och förvalta fastigheter, värdepapper samt övrig lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
DELKA Förvaltning AB
Org.nr: 556977-6700
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och aktier samt annan därmed förenlig verksamhet.
Delka Produkter AB
Org.nr: 556623-4802
Bolaget skall driva försäljning och montering av stängsel, försäljning och installation av elmaterial, byggnadsarbeten, entreprenadverksamhet, jordbruksverksamhet, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt idka d ...
GIHOMEQ AB
Org.nr: 556713-0710
Bolaget skall bedriva utveckling och konstruktion av elektronik för styrning och kontroll av fastigheter. Utveckling och konstruktion av marinprodukter Programutveckling till ovan. Försäljning av ovanstående produkter. F ...
Hargs Hamn AB
Org.nr: 556300-6625
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva hamnrörelser, samt därmed förenlig verksamhet.
Riben Consulting AB
Org.nr: 556722-3036
Bolaget skall bedriva rådgivning inom energifrågor, företags- och personalutveckling, förmedling och uthyrning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Östhammars Golv & Fastigheter AB
Org.nr: 556935-4573
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.