Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Gullabo

MASO AB
Org.nr: 556553-4772
Bolaget skall bedriva mark- och byggentreprenader, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.