Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Gamleby

Bholm Förvaltning AB
Org.nr: 556721-8416
Bolaget ska förvalta lös egendom och fastigheter, bedriva utveckling och konstruktion av formverktyg, idka värdepappers- handel samt därmed förenlig verksamhet.
Båtvägens FastighetsAB
Org.nr: 556464-9696
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt uthyrning och leasing av maskiner och inventarier, avsedda för plastindustrin och även idka därmed förenlig verksamhet.
Gamleby Fastigheter AB
Org.nr: 556906-6235
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Gamleby Mark & Bygg AB
Org.nr: 559021-9068
Bolaget skall bedriva verksamhet inom bygg- och anläggning med mark och grundarbeten, personaluthyrning, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Gehof AB
Org.nr: 556059-4375
Bolaget skall förvärva, uppföra och förvalta fastigheter samt idka handel med råvaror i mässing och aluminium samt försäljning av byggnads- och båtbeslag i nämnda metaller samt idka därmed förenlig verksamhet.
K. & E. Wessmans Byggnads AB
Org.nr: 556109-6719
Bolaget skall bedriva byggnadsrörelse samt äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Lofta Handelshus AB
Org.nr: 556599-1410
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter, import av och handel med presentartiklar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
LTPR Fastigheter AB
Org.nr: 556369-7241
Bolaget skall driva fastighetsförvaltning samt byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Lunnen AB
Org.nr: 556658-1822
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom skogsbruk, naturvård och uthållig utveckling inom dessa områden, vidare att sälja tjänster relaterade till certifiering av uthålligt skogsbruk samt strategiutveckling till int ...
Novacore AB
Org.nr: 556513-5992
Bolaget skall konvertera och försälja papper, äga och förvalta fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Priscus AB
Org.nr: 556551-9153
Bolaget skall bedriva handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper, bedriva handel av fordon, bedriva rådgivningsverksamhet avseende juridik, ekonomi, organisation och utbildning samt idka därmed förenlig verksa ...
Rolfs Däckservice AB
Org.nr: 556415-3061
Bolaget skall bedriva försäljning och reparation av däck, äga och förvalta fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Räckesmontörerna Jobrå AB
Org.nr: 556453-9566
Bolaget skall montera vägräcken, bedriva markarbeten, legosågning av timmer, skogsavverkning, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Tjust Service-Center Invest AB
Org.nr: 556928-6866
Bolaget ska bedriva uthyrning och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Varvet Fastighets AB
Org.nr: 556339-1886
Aktiebolaget verksamhet ska vara att bedriva handel med begagnade varor, äga och förvalta fastigheter, samt idka därmed förenlig verksamhet.