Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Fotö

Byggnadsfirman Reidar Olsson & Co AB
Org.nr: 556907-5756
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva om-,ny- och tillbyggnader på bostads- och industrifastigheter, handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Fri Marin AB
Org.nr: 556183-9621
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av båtar, båttillbehör och motorer samt äga och förvalta fastigheter, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Miola AB
Org.nr: 556468-9114
Bolaget skall bedriva handel både inom och utom Sverige med industriförnödenheter, byggnadsverksamhet och konsultverksamhet i anslutning härtill och handel med fastigheter och värdepapper samt handel med bijouterier och ...