Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Brandstorp

BoToMi Fastighets AB
Org.nr: 556867-9426
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
FASBO Förvaltning AB
Org.nr: 556897-2201
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga, hyra ut och förvalta fastigheter, värdepapper, vindkraftverk samt därmed förenlig verksamhet.
Lennart Alsenhag Fastighets AB
Org.nr: 556184-0363
Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet, äga och förvalta fast egendom, företrädesvis fastigheter, förvaltning av lös egendom företrädesvis värdepapper samt driva annan därmed förenlig verksamhet.