Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Botsmark

Närlivs i Botsmark AB
Org.nr: 556710-8229
Bolaget ska bedriva handel med livsmedel och dagligvaror, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka med bolagets inriktning förenlig verksamhet.
Tegelmästaren Specialtransport AB
Org.nr: 556283-9000
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet, gräv, schakt och transporter, äga och förvalta fastigheter och vädepapper och därmed förenlig verksamhet.
Ögrens El & Kylteknik i Botsmark AB
Org.nr: 556403-8007
Bolaget skall bedriva service och installation av värme-, ventilation- och kylanläggningar, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.