Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Bettna

Apaltorps Gård Bygg & Entreprenad AB
Org.nr: 556990-7818
Föremålet för aktiebolagets verksamhet är att bedriva bygg och entreprenad verksamhet, målningsarbeten, anläggningsarbeten, transportverksamhet, bedriva lantbruk, samt därmed förenlig verksamhet. Personaluthyrning, samt ...
Bettna Kullagård AB
Org.nr: 556683-4304
Bolaget skall äga fastigheter, driva lägenhetsuthyrning, förvalta förmögenhet samt därmed förenlig verksamhet.
CL Marklund AB
Org.nr: 556705-3656
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, utbildningar, stuguthyrning, jordbruk, skogsbruk, byggverksamhet, servicebutik till turister med försäljning av såsom glass och tidningar, musikverksamhet samt att sälja och köpa fa ...
Löta Vattenledningsförening u p a
Org.nr: 716401-9429
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att medelst anläggning och underhållande av vattenverk och vattenledning tillföra medlemmarnas fastigheter i Löta by, Bettna kommun, vatten t ...
Mjölnargården Konsult AB
Org.nr: 556603-6926
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultationer såsom projektledning inom management- och IT-området, bedriva förvaltning av och handel med fastigheter, handel med aktier och värdepapper samt varje härmed ...
Utbildarna Clara Stenberg AB
Org.nr: 556568-4007
Bolaget skall bedriva utbildning inom områdena vuxen- och företagsutbildning, vara seminarieorganisatör samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fastigheter samt bedriva import och exp ...
Vrena Fastigheter AB
Org.nr: 556811-8417
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Åkerö Säteri KB
Org.nr: 916516-3867
Förvaltning av fastigheter