Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Båtskärsnäs

Baskeri utveckling ek. för.
Org.nr: 769605-2732
Föreningen har till ändamål att utifrån ett ekologiskt perspektiv främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: bedriva verksamhet inom turist- och besöksnäringen med lokalt producerade aktiviteter samt drift av tu ...