Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Åshammar

Gästrike Härdverkstad AB
Org.nr: 556098-7850
Bolaget skall bedriva värmebehandling av stål, handel med och förvaltning av svenska och utländska värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Maximalfönster i Åshammar AB
Org.nr: 556471-8616
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva måleri- och byggnadsarbeten, handel med måleriartiklar, äga fastigheter och värdepapper, tillverkning av aluminiumfönster och fönsterbeklädnad ävensom idka därmed förenlig ve ...
STOCKSBO ekonomiska vatten- och avloppsförening
Org.nr: 716413-3717
Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva och underhålla anläggning för vattenförsörjning och avlopp för medlemmarnas fastigheter inom Stocksbo by i Ovansjö landskommun, Gävleborgs län. I föreningens u ...