Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fasadrenovering i Värmdö

VA Grossisten Värmdö AB
Org.nr: 556501-7687
Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av VA system samt nybyggnation av hus och anläggningar, markarbeten, schakt- & transportentreprenad, ROT Renovering Ombyggnad Tillbyggnad, fasadrenovering, målning, golvläggnin ...