Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fasadrenovering i Vallåkra

Helsingborgs Puts & Målning AB
Org.nr: 556838-5974
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom fasadrenovering, färgsättning, fönsterrenovering samt utförande av detsamma och därmed förenlig verksamhet.