Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fasadrenovering i Upplands väsby

Circino AB
Org.nr: 556312-6142
Bolaget ska bedriva byggnation, reparation, stuck- gipsputs- och fiberbetongarbeten, utföra fasadrenovering inom industri- och privatfastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.