Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fasadrenovering i Sundbyberg

Nordiska Fastighetskompaniet AB
Org.nr: 556319-0478
Aktiebolaget ska bedriva städverksamhet samt handel med städ- material. Byggentreprenad med ny-, till- och ombyggnad innefattande delverksamheterna försäljning och läggning av golv, tak- och snöröjning, markarbeten med f ...