Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fasadrenovering i Stockholm

Ester Mattias fasadrenovering KB
Org.nr: 969750-4208
Städverksamhet. Fasadrenovering.
Gärdet Fasad AB
Org.nr: 556996-6822
Fasadrenovering och övrig byggverksamhet.
P-11 Bygg AB
Org.nr: 556897-9792
Bolaget ska bedriva bygg och renovering, fasadrenovering, import och export av byggmaterial och maskineri, personaluthyrning inom bygg samt konsultverksamhet i anslutning därtill samt därmed förenlig verksamhet.