Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fasadrenovering i Spånga

Specialrengöringar - Väst AB
Org.nr: 556761-7260
Bolaget ska bedriva rengöringsarbeten av avancerad art samt klottersanering, blästring, målning och fasadrenovering ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Västerorts Mur Puts & Fasadrenovering AB
Org.nr: 556919-7535
Aktiebolaget ska bedriva mur- och putsarbeten, bygg- och anläggningsverksamhet, fastighetsservice samt därmed förenlig verksamhet.