Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fasadrenovering i Södertälje

GK Byggtjänster KBet
Org.nr: 969769-1906
Bolagets ska bedriva snickeri, fasadrenovering, måleri, takmåleri, tegelservice och övriga tjänster inom fastighetsrenovering. Bolaget ska också sälja tjänster inom lokalvård och byggstädning.
JB Mur & Puts AB
Org.nr: 556799-8694
Bolaget ska bedriva mur- och putsarbeten, fasadrenovering och byggnadsrörelse jämte därmed förenlig verksamhet.
Svenska Tak & Puts AB
Org.nr: 556806-0288
Bolaget ska bedriva bygg-, puts-, tak-, plåt- och måleriarbeten samt därmed förenlig verksamhet.