Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fasadrenovering i Skogås

Lingfjords Fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 556241-3871
Bolagets verksamhet är uthyrning av industrilokaler, fasadrenovering samt reparationer av bil och byggnadsmaskiner och därmed förenlig verksamhet.