Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fasadrenovering i Malmö

K-Fasader AB
Org.nr: 556738-7195
Bolaget ska bedriva fasadrenovering och nyproduktion av fasader, puts, murnings, betong-, målnings- och snickeriarbeten, övriga byggtjänster inom fasadarbeten, handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt i ...
Trivselbostäder i Lackalänga AB
Org.nr: 556807-2150
Bolaget ska bedriva fönster- och räckesmontage, kakel- och klinkersarbeten, fasadrenovering och nyproduktion av fasader, puts-, murnings-, betong-, målnings- och snickeriarbeten. Övriga byggtjänster inom fasadarbeten, by ...