Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fasadrenovering i Kungens kurva

STARK Fasadrenovering i Sverige AB
Org.nr: 556691-3033
Bolaget skall utföra fasadrenoveringar, äga och förvalta fast egendom, hyra ut och montera byggnadsställningar, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.