Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fasadrenovering i Karlstad

Karlstad Fasadrenovering AB
Org.nr: 556195-9510
Bolaget skall bedriva beklädnad och renovering av fasader, murning, putsningsarbeten samt idka därmed förenlig verksamhet.