Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fasadrenovering i Huddinge

Trygg Fasad AB
Org.nr: 556883-5770
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet, rivning, skylift- uthyrning, montage av byggställningar och bygghissar, högtrycks- tvättning, fasadunderhåll, bilning, blästring, snöskottning, trädgårdsarbeten, godstransporter o ...