Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fasadrenovering i Holsbybrunn

AB Karlssons Fasadrenovering
Org.nr: 556656-9603
Bolaget skall utföra renoveringar av fastigheter, bedriva förvaltning och handel med värdepapper samt köpa, sälja och förvalta fast egendom, bedriva fasadutsmyckningsverksamhet, utbildning inom byggnadsteknik samt därmed ...