Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fasadrenovering i Hässelby

Guadji Stuckatörverkstad AB
Org.nr: 556650-4485
Bolaget skall bedriva stuckatörarbeten, restaurering, formtagning, fasadrenovering samt idka därmed förenlig verksamhet.
ROSEB AB
Org.nr: 556566-7234
Bolaget skall bedriva tak- och fasadrenovering samt äga och förvalta kommersiella fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.