Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fasadrenovering i Haninge

Haninge Marktjänst AB
Org.nr: 556607-0115
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, fasadrenovering inom byggbranschen och handel med byggvaror och arbetsmaskiner, export och import av livsmedel och byggvaror, äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter ...