Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fasadrenovering i Halmstad

DN Fasad & Puts AB
Org.nr: 556975-1851
Bolaget skall bedriva fasadrenovering, byggnadsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
SC Johansson Förvaltnings AB
Org.nr: 556748-3150
Bolaget ska bedriva fasadrenovering, tilläggsisolering, avfärgning av fasad, kakel, murning, putsning samt övrig till murning löpande verksamhet, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.