Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fasadrenovering i Flyinge

LBR- Fasadrenovering AB
Org.nr: 556970-1021
Bolaget skall utföra bygg och rivningstjänster, utföra konsultativa och administrativa tjänster åt företag inom företrädesvis byggsektorn samt annan därmed förenlig verksamhet.