Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fasadrenovering i Bollebygd

Målerimaskinen Väst AB
Org.nr: 556729-2106
Föremålet för bolagets verksamhet är måleriarbeten med inriktning på i första hand maskinmålning av fasadpanel, fasadrenovering och därmed förenlig verksamhet.