Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fasadrenovering i Älta

BENEMA AB
Org.nr: 556580-0991
Bolaget ska bedriva fasadrenovering, skorstensreparationer, ombyggnader, datainstallation i fastigheter, annonsförsäljning och därmed förenlig verksamhet.