Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Färg i Enköping

Ackes Färgcenter AB
Org.nr: 556195-6995
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med färg, tapeter och mattor ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Färgnyans i Enköping AB
Org.nr: 556153-3984
Bolaget skall driva färghandel och utföra måleriarbeten jämte därmed förenlig verksamhet.