Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Familjeterapi i Vittsjö

Sydsvenska Hälsogruppen AB
Org.nr: 556330-0689
Bolaget ska idka verksamhet inom den enskilda vårdsektorn. Verksamheten ska i egen och samverkande regi bl a inriktas på alternativa behandlings- och boendeformer, rehabilitering, fritidsaktiviteter och familjeterapi, ti ...
Vittsjö Sjukhem AB
Org.nr: 556161-2168
Bolaget ska idka verksamhet inom den enskilda vårdsektorn. Verksamheten ska i egen och samverkande regi bl a inriktas på alternativa behandlings- och boendeformer, rehabilitering, fritidsaktiviteter och familjeterapi, ti ...