Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Familjeterapi i Stensjön

Höglandsgården AB
Org.nr: 556374-4779
Bolaget skall bedriva verksamhet inom den enskilda vårdsektorn. Verksamheten skall i egen och samverkande regi bl a inriktas på alternativa behandlings- och boendeformer, rehablitering, fritidsaktiviteter och familjetera ...
NÖMMEBERG VÅRDHEM AB
Org.nr: 556279-2514
Bolaget idka verksamhet inom den enskilda vårdsektorn. Verksamheten ska i egen och samverkande regi bl a inriktas på alternativa behandlings- och boendeformer, rehabilitering, fritidsaktiviteter och familjeterapi, tillha ...