Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Familjeterapi i Märsta

Ask Asger AB
Org.nr: 559000-4999
Bolaget skall bedriva verksamhet på såväl det svenska som på det internationella planet inom följande områden med utövande av: för individ och grupp kognitiv psykoterapi (KPT), kognitiv beteendeterapi (KBT) samt Mindfuln ...