Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Familjeterapi i Älvsjö

Görel Fred Konsult AB
Org.nr: 556579-0440
Bolaget skall bedriva familjeterapi, utbilda samt handleda i kommunikation och mellanmänskliga relationer. Bolaget skall vidare producera skrifter, artiklar samt böcker vars innehåll är förenligt med bolagets övriga verk ...