Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Events i Västerås

AktiePS AB
Org.nr: 556648-4548
Bolaget ska via nytetsbrev och hemsidor publicera information om noterade aktiebolag och olika ekonomiska nyheter. Bolaget ska bestå bolag i samband med nyemissioner och aktiespridning och erbjuda tjänster för att möjlig ...
BigTree i Västerås AB
Org.nr: 556675-0575
Bolaget skall bedriva PR, reklam, marknadsföring, kommunikation och events samt därmed förenlig verksamhet.
Inspiseum AB
Org.nr: 556967-0762
Bolagets verksamhet ska vara upprättande och drift av inspirationsmuseum samt konsultverksamhetoch genomförande av events och studieresor samt därmed förenlig verksamhet.
Jazz Events CQ HB
Org.nr: 969625-3088
Musikevenemang, showbusiness, artistiskverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Kusin Vitamin AB
Org.nr: 556336-7381
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom utbildning och events, försäljning av varor och tjänster inom hälso- och friskvårdsområdet, catering, handel med tävlings- hästar, handel med värdepapper samt d ...
Mälardalens Hälsomässa EF
Org.nr: 769612-8706
Föreningen skall främja medlemmarnas ekonomiska intressen och deltagande i verksamheten genom att: - Arrangera hälsomässor och events inom hälsa för att inspirera till fler hälsomedvetna individer och för att bidra till ...
Rederi Mälarstaden AB
Org.nr: 556725-2829
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rederiverksamhet, gods och personbefordran med fartyg, lastning och lostning av gods, arrangemang såsom events för grupper. Initiera och driva utvecklingsprojekt i Mälarmi ...
Sambus Travel Group AB
Org.nr: 556603-2511
Bolaget ska bedriva events, charterresor, äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Stills Photography Västerås HB
Org.nr: 969751-0270
Fotografering av bröllop, events och fotografering av produkter och koncept för marknadsföring och presentationer.
Team Tidö AB
Org.nr: 556777-6181
Föremålet för bolagets verksamhet är motorsport, events och föreläsningar samt kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Theme Events i Västerås AB
Org.nr: 559024-1476
Bolaget ska bedriva genomförandet av egna event, marknadsföring, marknadsbearbetning och försäljning av företagsevent samt idka därmed förenlig verksamhet.
Unguarded Moment i Västerås AB
Org.nr: 556782-4346
Föremålet för bolagets verksamhet är rådgivning och försäljning av produkter och tjänster inom affärs- och organisationsutveckling, marknadsföring, reklam, design, events, inredning, audio- och videolösningar, musikprodu ...
Wakker Productions EF
Org.nr: 769629-7220
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att vara en arena för kulturellt utövande, internationellt och nationellt, genom teater, musik, workshops, barn -och ungdomsprojekt, events o ...