Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Events i Spånga

Moderna Mästare AB
Org.nr: 556746-7740
Bolaget skall driva konsultation inom profil- och reklam- marknaden, idka handel med kläder för yrkes- och fritidsbruk, jakt- och fritidsutrustning, utbildningsverksamhet och arrangemang av events, konferenser och resor. ...
Mässmix AB
Org.nr: 556978-5339
Bolaget ska driva reklamverksamhet med inriktning på mässor, utställningar, inredningar och events samt uthyrning av lager och kontorsplatser och därmed förenlig verksamhet.
Pront exhibitions and events AB
Org.nr: 556947-8216
Bolaget skall bedriva marknadsföringsrelaterade tjänster, konsult- och arrangörs- verksamhet inom mässor, events och kongresser samt därmed förenlig verksamhet.
Sweet Sound Events EF
Org.nr: 769627-6000
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att vara arrangörer av konserter, fester och klubbar och liknande. Dessutom kommer föreningen att bedriva en musikverksamhet (inkl. studio ci ...