Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Events i Örebro

Anger Productions HB
Org.nr: 969763-2769
Marknadsföring och Management tjänster inom event och musikbranschen. Även bokning av koserter och events innefattas i verksamheten.
Another Level AB
Org.nr: 556756-8224
Bolaget verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom försäljning och marknadsföring. Produktion och utgivning av musikaliska verk. Artistframträdanden. Produktion av konserter och events.
Baucom AB
Org.nr: 556887-7681
Föremålet för bolagets verksamhet är handel med produkter och tjänster inom tele- och data-kommunikation, upplevelse- och kund-events, äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapper samt idka annan därmed förenlig ...
Castle Events HB
Org.nr: 969710-0809
Utbildning, marknadsföring, turism och eventutveckling. Handel med konst.
Clemenger Events AB
Org.nr: 556891-9418
Bolaget ska bedriva dansundervisning och utbildning i dans, arrangera events på uppdrag av andra företag och därmed förenlig verksamhet.
Invitational Events Sweden AB
Org.nr: 556304-5235
Föremålet får bolagets verksamhet är arrangemang av events inom sport och underhållning, handel med konfektion och sportartiklar och därmed förenlig verksamhet.
Palmér Marknad & Event AB
Org.nr: 559032-5758
Verksamheten ska vara projektledning, försäljning, marknadsföring och produktion inom events samt därmed förenlig verksamhet
Systrarna Smak HB
Org.nr: 969765-8657
Företaget ska bedriva caféverksamhet, handel med livsmedel, mat, catering bemanning, samt inredning i tillhörande butik. även ha ett mobiltcafé vid events, marknader och vid torghandel. Värdepapper och fastigheter.
Tattoo Mess Ek. för.
Org.nr: 769626-4816
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att arrangera events i Örebro med omnejd.
WISDOM Stockholm AB
Org.nr: 559014-3185
Anordna events, erbjuda konsulttjänster samt därtill kringliggande tjänster, för att sprida medventenhet, mindfulness och närvaro, I tillägg finansiella placeringar, samt därmed förenlig verksamhet.
Wong Måltid & Marknad AB
Org.nr: 556896-2251
Bolaget ska bedriva verksamhet inom områdena affärs- och konceptutveckling, projektledning, marknadsföring och produktion av events- och arrangemang samt därmed förenlig verksamhet.