Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Events i Mölndal

ICER Event AB
Org.nr: 556910-0133
Företaget ska tillhandahålla arrangemang samt bedriva komposition, produktion, marknadsföring, koordination, management, projektledning och försäljning av konserter, turnéer, dance-events, musik, film, media, kläder och ...
Jens Andreasson AB
Org.nr: 556717-5657
Bolaget skall sälja events, företagsarrangemang, kick off, konferenser. Coaching, Utbildning, Föreläsningar. Marknadsföra tekniska produkter samt allt inom ljus och ljud.
Kvarnen Studio AB
Org.nr: 556719-6943
Bolaget ska bedriva konsultation inom design, produktutveckling och varumärkesstrategi, events i form av workshops, föreläsningar på skolor och företag i anslutning härtill, visualeringsuppdrag avseende skiss, foto, mode ...
Roquebrune AB
Org.nr: 556686-2776
Bolaget ska bedriva events, konsultation inom företagsledning, företagsadministration och företagsutveckling samt förvaltning av värdepapper, lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.