Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Events i Härnösand

Chama Event & Konsult HB
Org.nr: 969760-7464
Företaget ska jobba med event inom musik, sport, företagsjippon, företagstävlingar, fester, tillhandaha helhetslösningar med mat, underhållning, servering. Exempel på event är konserter riktade mot speciella målgrupper v ...
Ek. för. City Jam Events
Org.nr: 769622-3952
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva evenemangsverksamhet.
Speedgroup AB
Org.nr: 556694-3295
Bolaget skall med motorsport som bas, utveckla, marknadföra och arrangera events. Verksamheten inkluderar även projektledning, handel med kommeriella rättigheter och övrig med motorsport förenlig verksamhet.