Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Events i Halmstad

Events by JS HB
Org.nr: 969775-1890
Eventplanering och genomförande av dylik sysselsättning. Koordination av fester och andra liknande förekommande verksamheter.
J&J events HB
Org.nr: 969776-5254
Koordinerar event på privatmarknaden.
MWM Events AB
Org.nr: 556670-6320
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva företagsevenemang, restaurang- och cateringverksamhet, konsultverksamhet, försäljning samt uthyrning inom nöjes- och restaurangbranschen, handel med värdepapper, fastighetsfö ...
Trollpick e-sport HB
Org.nr: 969774-3012
Verksamheten kommer att fokusera på svensk e-sport. Verksamheten utgår från hemsidan som kommer att samla nyheter gällande e-sport och sälja merchandise som t.ex. tröjor, muggar e.t.c. Verksamheten kommer även att arrang ...
TTA Touring Car Service AB
Org.nr: 556509-0171
Bolaget ska bedriva tävlingsverksamhet inom motorsport, företagsaktiviteter, events, uthyrning och försäljning av bilar, försäljning i anslutning härtill samt därmed förenlig verksamhet.
TTA Touring Car Team Association AB
Org.nr: 556689-6022
Bolaget ska bedriva tävlingsverksamhet inom motorsport, företagsaktiviteter, events, uthyrning och försäljning av bilar, försäljning i anslutning härtill samt därmed förenlig verksamhet.