Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Evenemang i Växjö

Aurum Kronoberg AB
Org.nr: 556718-3099
Bolaget skall initiera, arrangera och genomföra privata och offentliga evenemang av typ utbildningar, seminarier, prisutdelningar, nöjestillställningar, galor, inklusive servering av mat och dryck, med inriktning på målg ...
BazGal EF
Org.nr: 769627-5259
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att arrangera årlig basar samt gala med syftet att uppmuntra, informera och hylla all sorts kultur i vår region. Galan är ett evenemang för a ...
C&W from SWEDEN EF
Org.nr: 769629-1637
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att sälja kaffe till företag och organisationer. Medlem deltar i verksamheten genom att importera kaffe direkt från odlande länder och däreft ...
Collaborative Art Of Sweden CAOS AB
Org.nr: 556820-3466
Aktiebolagets verksamhet ska vara att driva konsultation samt produktion och processhantering av innovativ design samt bruksprodukter, i kombination eller var för sig, i glas, metall trä och belysning. Bolaget arrangerar ...
CONTRAST AB
Org.nr: 556405-5266
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning, produktion och arrangemang av grupp, special- och konfensrensresor. Idka rese- byråverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Försäljning och produktion inom eventmarketi ...
DAVASE AB
Org.nr: 556724-2283
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva inköp av maskiner till verkstadsindustrin,verksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen, utveckling av innovationer samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget b ...
Dohi Publishing AB
Org.nr: 556593-1283
Föremålet för bolagets verksamhet är förlagsverksamhet, produktion av medialt innehåll, evenemang, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Evenemang & Artistserviceyrken i Växjö AB
Org.nr: 556181-5175
Bolaget skall bedriva uthyrning av scener för konsertändamål inom områden för musik och teater, konsultativ verksamhet inom områden för musik och kultur, handel och förvaltning av immateriella rättigheter företrädesvis p ...
Företagsföräldrar AB
Org.nr: 559006-0785
Bolaget skall förvalta varumärkena Företagsmamma och Företags- pappa. Arrangera evenemang, ta fram produkter och certifiera tjänster till de varumärken vi förvaltar samt därmed förenlig verksamhet.
High Performance Center Växjö AB
Org.nr: 559013-3319
Bolaget skall bedriva tränings- och testverksamhet, träningsläger, utbildning, seminarier och evenemang för idrottsledare och aktiva idrottare samt därmed förenlig verksamhet.
IFK Växjö Arena AB
Org.nr: 556807-0394
Föremålet för bolagets verksamhet är drift och förvaltning av fastigheter samt evenemang med inriktning på idrott, mässor samt utställningar och därmed förenlig verksamhet.
Ledarskaparna i Växjö AB
Org.nr: 556648-1668
Aktiebolag ska bedriva konsultativ verksamhet inom organisation, ledarskap, team och individ, utveckla, bedriva och projektleda arrangemang och evenemang i egen regi, för näringslivet, ideella organisationer och offentli ...
Linnés Mathus i Sverige AB
Org.nr: 559026-8065
Aktiebolaget skall äga och förvalta aktier och andelar. Verksamheten ska vara att driva konsultation med affärs- och kompetensutveckling samt E-handel baserad på livsmedelsprodukter för regional tillväxt. Bolaget arrange ...
Pro Floorball of Sweden HB
Org.nr: 969765-3591
Företaget ska bedriva kompetensutveckling inom innebandyn så som: - Utbildning av tränare, spelare, sportchefer och organisationer - Affärsutveckling - Kompetensutbildning - Agentverksamhet - Integrationsarbeten - Evenem ...
Sjukvårdsutbildning A Lindh AB
Org.nr: 556330-3014
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva sjukvårds- utbildning, bedriva körutbildning med inriktning på säkerhet, bedriva krishantering med krisstöd och bedriva akutvård vid evenemang samt annan därmed förenlig verksamhe ...
Sportcore AB
Org.nr: 556571-4465
Bolaget ska bedriva arbetsförmedlingsverksamhet och försäkringsverksamhet och även anordna utbildning, seminarier, tävlingar, mässor och evenemang relaterade till sport, idrott, artister, idrottare, samt tillhandahålla s ...
Svenska Tantens Trädgårdskafé KB
Org.nr: 969730-5291
Café, konferens och evenemang.
Thelestads Herrgård AB
Org.nr: 556778-5638
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter, bedriva uthyrning av lokaler för diverse evenemang, uthyrning av boxplatser för hästar, bedriva hästverksamhet i form av unghästutbildning och ridlek ...
Växjö & Co AB
Org.nr: 556738-5454
Bolaget ska marknadsföra och sälja Växjö med omnejd som destination för konferenser, kongresser och evenemang, sälja konferensservice i form av lotsning, samordning, bokning och administration samt därmed förenlig verksa ...
Öster Event och Restaurang AB
Org.nr: 556976-5927
Bolaget ska bedriva restaurang, pub, catering, sportbar, konferensverksamhet, event och evenemang samt därmed förenlig verksamhet.