Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Evenemang i Vaxholm

Bi Dahlborg Produktion AB
Org.nr: 556843-3295
Aktiebolaget ska bedriva föreläsningar, ledarskapsutbildning, cermonier, kulturella evenemang samt därmed förenlig verksamhet.
Bogesund Slott AB
Org.nr: 556644-9582
Bolaget skall bedriva turism och turismfrämjande verksamhet, evenemang, café, catering, konferensverksamhet, vandrarhem, konsertverksamhet och konstutställning samt därmed förenlig verksamhet.
Island Lodge Sweden AB
Org.nr: 556559-1608
Företaget ska bedriva evenemang, konferens och eco turism verksamhet inklusive restaurang, bar, övernattning, frilufs- aktiviteter, försäljning av varor med anknytning till verksamheten samt konsultverksamhet inom manage ...
Leap of Faith AB
Org.nr: 556823-5427
Bolaget ska bedriva såväl öppen som sluten hälso- och sjukvård, bemanning, kurser, föreläsningar, bokutgivning, konsultation och tillhandahållande av medicinska helhetslösningar för TV, film och offentliga evenemang samt ...
Molnskulla AB
Org.nr: 556333-0520
Bolaget skall inom Stockholms Skärgård, försäljning av varor och tjänster inom arkitekt-, byggnads- och kulturområdet samt arrangera därtill hörande evenemang, äga och förvalta fastigheter och övrig fast egendom och lös ...
Peter&Ann-Louise Kulinarkonsult HB
Org.nr: 969717-6643
Restaurang'Konferens samt konsultverksamhet inom mat, dryck och evenemang.