Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Evenemang i Västervik

Evenemangsutveckling i Västervik AB
Org.nr: 556765-7431
Bolaget ska äga evenemang av betydelse för varumärket Västervik och profilering av Västerviks kommun samt att ekonomiskt medverka i utvecklingen av profilevenemang samt annan därmed förenlig verksamhet.
Gränsö Slott AB
Org.nr: 556356-1637
Bolaget skall förvalta Gränsö Slott och slottsflyglar samt på uppdrag av privatpersoner, företag, organisationer och offentliga förvaltningar arranger fester, bröllop, konferenser och evenemang. Bolaget skall även bedriv ...
Klarkullen AB
Org.nr: 556315-8624
Bolaget skall i egen regi eller tillsammans med partners på uppdrag arrangera större evenemang med tydlig kreativ profil i slotts- och kulturmiljöer samt producera och utveckla nya tidnings- och mediaprojekt, reklam och ...
Krögarna i Västerviks Ek. för.
Org.nr: 769603-2031
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda medlemmarna billigare marknadsföring och tillhandahålla specialinriktade marknadsföringsåtgärder till ett för medlemmarna förmånligt pr ...
Seaport Västervik AB
Org.nr: 556613-3988
Bolaget skall i egen regi eller tillsammans med partners på uppdrag arrangera större evenemang såsom mässor och konserter, med tydlig och kreativ profil i slotts- och kulturmiljöer eller i skärgårdsmiljö, samt idka därme ...
Västerviks Karnevalen Ek. för.
Org.nr: 769625-5624
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva Västerviks Karnevalen och nya koncept inom evenemang.