Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Evenemang i Umeå

Bassalorum AB
Org.nr: 556912-4638
Föreläsningar och utbildningar inom ledarskap i Sverige och utomlands. Konsultation inom ledarskap i Sverige och utomlands. Handel med värdepapper. Konsultation och genomförande av skid- träning i Sverige och utomlands. ...
Centrumgruppen i Umeå Ek. för.
Org.nr: 769606-8795
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att samordna medlemmarnas marknadsföring, initiera och genomföra aktiviteter och evenemang för att främja utvecklingen av Umeå centrum.
Cumulus outdoor HB
Org.nr: 969755-1068
Bolaget ska arrangera evenemang inom friluftsliv, äventyr och därmed förenlig verksamhet. Uthyrning och försäljning av frilufts- och eventartiklar såsom bastu och badtunnor. Utbildning och konsultverksamhet inom frilufts ...
Destomera Utveckling AB
Org.nr: 556819-2297
Bolagets verksamhet skall bestå av konsulttjänster inom evenemang, marknadsföring, PR, försäljning, ekonomi, administration, sponsring, personlig träning, utbildning och idrott, inklusive därmed förenlig verksamhet.
Ersboda Mariedal Handelsområde EF
Org.nr: 769630-0479
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att samverka för ett enat handelsområde med en centrumledare som samordnar projekten: marknadsföring, infra- struktur, nätverk, evenemang sam ...
Julfesten i Umeå HB
Org.nr: 969756-2982
Handelsbolaget skall bedriva och anordna evenemang och events samt därmed förenlig verksamhet.
Karin Mörtell Idée AB
Org.nr: 556770-0389
Bolaget ska bedriva författarverksamhet, utbildning, evenemang, design och produktion av reklamartiklar, försäljning av motor- sportartiklar, försäljning av hudvårds- samt miljöartiklar såsom utrustning för källsortering ...
L. Bailey Enterprises Scandinavia AB
Org.nr: 556811-6742
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulterande försäljnings- verksamhet med förenliga agentavtal med avseende på produkter inom inredning och multimedia och tjänster för events och evenemang och därmed förenlig verks ...
Magna Mundi AB
Org.nr: 556930-8546
Uthyrning av konsulter inom säkerhetssektorn, adminstrativa sektorn samt närliggande sektorer. Företaget kommer anordna evenemang och insamlingar för välgörande ändamål. Juridiskt arbete kommer bedrivas, samt arbete av e ...
Norrkungen AB
Org.nr: 559016-9933
Konsultverksamhet och projektledning avseende utveckling inom, handel, köpcentrum, evenemang, kultur och idrotts- föreningar och därmed förenlig verksamhet.
Team PAL Motorsport HB
Org.nr: 969775-5867
1.Verksamhet inriktad på att erbjuda varor och tjänster inom motorsport och evenemang, 2.Import och handel med varor för motorfordon inom motorsport. 3.Tjänster inom flygtekniskt område.
Tiljan Musikarrangemang AB
Org.nr: 556640-7887
Föremålet för bolagets verksamhet är att producera och sälja olika typer av scenframträdanden och evenemang både för slutna sällskap och offentliga tillställningar inom nöjesbranschen. Bolaget skall även ha som verksamhe ...
tiqet AB
Org.nr: 559019-4402
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, utveckling av digitala lösningar för evenemang, utveckling, försäljning och förädling av programvaror för mobila dataenheter och därmed förenlig verksamhet
Videlund Utveckling AB
Org.nr: 556814-9719
Bolaget ska äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet. Idka finansiell rådgivning, affärsutveckling och teknik-konsult verksamhet. Därutöver jord-, skogsförvaltning och evenemang.