Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Evenemang i Uddevalla

Aldir Kulturkooperativ EF
Org.nr: 769627-2900
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva verksamhet inom arkeologi, historia och etnologi så som publika evenemang, föreläsningar, workshops, bokutgivning, utställningar och ...
Flensbygdens verksamhetsutveckling EF
Org.nr: 769621-9471
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva upplevelseprojekt, genomföra evenemang och kunna vara huvudman för verksamheter och projekt. Föreningen ska verka för en ökad kultu ...
Franchisetorget HB
Org.nr: 969761-7976
Evenemang, kampanjer för upplysning av franchise, aktiviteter runt om i landet för att bygga upp mässor med utställare inom franchisebranschen, konvert ska skapa en mötesplats för alla intressenter under två dagar och fy ...
SWEA Special Service HB
Org.nr: 969683-8656
Internationell verksamhet inom säkerhet såsom, säkerhetsutbildningar, livvakter, säkerhetskonsulter, personskydd, skyddsförare, säkerhet vid evenemang och hotell säkerhet. Internationellt samarbete med intressen inom säk ...
Uddevalla Event AB
Org.nr: 556416-0140
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att samordna, stimulera till och i förekommande fall genomföra publika evenemang och marknadsföringsåtgärder med anknytning till Uddevalla kommun och dess invånare och därmed f ...
Västkustlangos AB
Org.nr: 556998-8735
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av mat och dryck vid evenemang och därmed förenlig verksamhet.