Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Evenemang i Tyresö

G&K Entertainment AB
Org.nr: 556889-4876
Aktiebolaget ska bedriva anordnande av evenemang inom och utom Sveriges gränser och bedriva försäljning av färdiga koncept avseende artistuppträdande samt att idka därmed förenlig verksamhet.
Grus i Maskineriet i Stockholm AB
Org.nr: 556719-2272
Bolaget arrangerar företagsevents och publika evenemang, erbjuder olika aktiviteter, har festlokal samt bedriver restaurang, bar- och caférörelse.
Le Four Guys Productions HB
Org.nr: 969775-3433
Le Four Guys Productions är ett produktionsbolag som arbetar med produktion av kortfilmer, reklamfilmer, evenemang med mera.
Mötesplatsen P & B EF
Org.nr: 769612-7377
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom verksamheter där medlemmarna begagnar sig av föreningens tjänster. Dessa tjänster avser huvudsakligen mötesplatsens musikaliska utveckling ge ...
NemohT HB
Org.nr: 969754-2307
Företaget ska bedriva följande: Föreläsningar, utbildning samt uppvisning av stunt. Uthyrning av personer och material till filminspelning och evenemang. Säkerhet. Import, export, köpa och sälja varor inom verksamheten.