Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Evenemang i Trosa

Aktiebolaget Grundstenen 99198
Org.nr: 556650-6696
Bolaget skall försälja konsulttjänster främst i form av utbildningsinsatser, ledarskapsutveckling, handledning, kvalitetsutveckling, forskning, utvärdering, metod- och verksamhetsutveckling, enkätanalyser, och mentorskap ...
Event & Affärsmöten i Stockholm AB
Org.nr: 556599-9058
Bolaget skall bedriva - försäljning och genomförande av evenemang, konferenser och affärsmöten - genom delägarskap och samverkan stödja och utveckla företag, produkter och affärsidéer inom det egna verksamhetsområdet, - ...
Torgny Steen Research AB
Org.nr: 556494-4352
Bolaget ska bedriva konsulting, föreläsningar, kurser, utbildning och projektledning inom systemisk organisationsutveckling och hehetshälsa. Framtagande, utveckling och utgivning av egna och andras böcker, nyhetsbrev och ...
Trosa Turism och Marknadsföring AB
Org.nr: 556766-0286
Bolaget skall bedriva turistbyråverksamhet, evenemang, destinationsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
X-et Project AB
Org.nr: 556344-9502
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom el, VVS, byggnation och catering, tillhandahålla evenemang och arrangemang inom sportbranschen idka handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.