Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Evenemang i Piteå

Bygg Evenemang Montage i Piteå AB
Org.nr: 556621-6825
Bolaget skall bedriva byggnads- och montageverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Fotbollsarenan i Piteå AB
Org.nr: 556719-7776
Föremålet för bolagets verksamhet är att bygga och förvalta fastigheter för evenemang och idrottslig verksamhet samt förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet.
Great Gig i Piteå ek. för.
Org.nr: 769620-4929
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att arrangera evenemang såsom julfester, firmafester, kalas, invigningar och konserter med mat och'eller underhållning. Medlem deltar i verks ...
Hunger AB
Org.nr: 556943-2726
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom distans- samt grossistförsäljning inom herr-, dam- och barnekipering, anordna evenemang, bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och journalisitk samt därtill hörande verksa ...
Lars Johansson Ljudteknik AB
Org.nr: 556932-1879
Företaget skall bedriva försäljning, uthyrning, transport, service och reparation av ljud, ljus, scenutrustning, musikinstrument för evenemang, konserter, offentlig miljö. Företaget skall bedriva konsultverksamhet, utbi ...
NVS Bevakning AB
Org.nr: 556986-9042
Aktiebolaget ska bedriva bevakningsverksamhet, fastighetsförvaltning, parkeringsservice och evenemang samt försäljning och uthyrning av konsumentprodukter såsom inbrottslarm och säkerhetsprodukter, handel med värdepapper ...
P-town AB
Org.nr: 556912-7029
Bolaget skall leverera webbaserad nyhetsförmedling av nöjen och evenemang, eventproduktion, försäljning av redaktionella tjänster samt försäljning av produkter kopplade till varumärket och därmed förenlig verksamhet.
Pite Watercross AB
Org.nr: 556742-4980
Bolaget ska bedriva evenemang, uthyrning och försäljning av motorfordon, fastighetsförvaltning, byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Piteå Myrmica EF
Org.nr: 769620-2550
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: - Att uföra hushållstjänster samt mindre byggnationer och renoveringar åt privat personer. - Att utföra vaktmästartjänster, fastighetsskötse ...
Reindeer Promotion AB
Org.nr: 556932-7447
Aktiebolaget ska bedriva renskötsel, försäljningar av viltprodukter och verka som konsult inom bygg och anläggning. Samt samordning av evenemang, uthyrning av anläggningstillgångar samt därmed förenlig verksamhet.