Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Evenemang i Östersund

Anderssonska Kompaniet i Jämtland AB
Org.nr: 556877-5497
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom marknadsföring, företagsutveckling, annordnande av evenemang, produktutveckling inom jakt och fiske, försäljning av bygg- material, förvaltning av värdepapper o ...
Anette Julander Creative Brand AB
Org.nr: 556879-7061
Bolaget ska arbeta med Art Direction, grafisk formgivning, affärsutveckling, projektledning, försäljning och framtagande av egna produkter, tjänster samt försäljning av dessa och därmed förenlig verksamhet. Även försäljn ...
C Biathlon AB
Org.nr: 559002-8998
Bolaget skall bedriva idrottande på elitnivå inom skidskytte i kombination med marknadsföring av sponsorer, genomförande av diverse evenemang och föreläsningar. Bolaget skall också bedriva handel med värdepapper samt pro ...
Congresso AB
Org.nr: 556846-5180
Bolaget skall bedriva försäljning av tjänster och projektledning för genomförande av möten, konferenser, kongresser, evenemang samt därmed förenlig verksamhet.
FO Sweden AB
Org.nr: 556937-8432
Bolaget skall tillhandahålla marknadsföringstjänster, evenemang, event, personalaktiviteter och bedriva konsultverksamhet samt övrig försäljning av tjänster och produkter inom sport- och fritidsbranschen, motorsportverks ...
Folkets Hus i Östersund EF
Org.nr: 793200-0529
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i egna eller förhyrda fastigheter tillhandahålla samlingslokaler, bedriva restaurangverksamhet, anordna dans, konserter och andra kulture ...
K O Biljettservice AB
Org.nr: 556900-8351
Bolaget skall sälja biljetter till sport och evenemang samt arrangera event och konferensarrangemang och därmed förenlig verksamhet.
KONGRO produktion AB
Org.nr: 556707-9651
Bolaget ska bedriva försäljning och produktion av film'videoproduktioner, event, kulturtillställningar, evenemang och liknande verksamheter samt därmed förenlig verksamhet.
MultiRestaurangen i Östersund AB
Org.nr: 556942-5696
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva restaurang-, catering- och kioskverksamhet samt arrangera olika publika evenemang och därmed förenlig verksamhet.
Nyqvist & Nyman Unique Entertainment AB
Org.nr: 559021-5595
Bolaget skall bedriva verksamhet inom hår- och friskvård, kultur och evenemang samt utbildning inom dessa områden. Därutöver skall bolaget idka verksamhet inom musik innefattande uthyrning av artister och därmed förenlig ...
Ostmadammerna af Jemtland HB
Org.nr: 969775-1759
Företaget ska bedriva cateringverksamhet med matservering vid tillfälliga evenemang.
Patrik Sandell Invest AB
Org.nr: 556726-0921
Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag tillhandahålla marknadsföringstjänster, evenemang, personalaktiviteter och bedriva konsultverksamhet med inriktning på koncerngemensamma funktioner avseende ekonomi och ...
Peak Experiences R&D AB
Org.nr: 556812-5362
Bolaget ska utveckla och bedriva analyser av individers rörelsemönster, upplevelser och konsumtion i olika miljöer, såsom turistdestinationer, evenemang och temaparker.
RKS Sverige AB
Org.nr: 556698-8522
Bolaget ska bedriva försäljning, lansering, projekt, produkt- utveckling, utbildning och evenemang inom restaurang, events och arrangemang samt köp och försäljning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
S Event AB
Org.nr: 556773-5088
Bolaget ska tillhandahålla marknadsföringstjänster, evenemang, event personalaktiviteter, och bedriva konsultverksamhet samt övrig försäljning av tjänster och produkter inom sport och fritidsbranschen, motorsportsverksam ...
Smaksak HB
Org.nr: 969742-9604
Provningar av dryck och mat exempelvis vinprovning. Konsultverksamhet, dryckesrelaterade konsultationer till privatpersoner och företag. Evenemang, arrangemang av festlig karaktär.
Storsjöyran Evenemang AB
Org.nr: 556517-3803
Bolaget skall bedriva nöjes-, PR-, utvecklings- och marknads- föringsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Tuzell AB
Org.nr: 556524-7144
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom väg och transportsektorn, marknadsföringstjänser och fastighets- förvaltning. Arrangera ledarskapsutbildningar, evenemang och personalaktiviteter samt övrig för ...
WCR 2019 Jämtland AB
Org.nr: 559013-1511
Bolaget ska verka för att bygga upp ett nätverk av lokala, regionala och nationella företagsmedlemmar i regionen 'JämtlandHärjedalen med omnejd. Bolaget ska arbeta med evenemang, produkter och tjänster, marknadsföring oc ...
World Business and Sports Foundation Åre Sweden AB
Org.nr: 556947-1849
Bolaget ska verka för att bygga upp ett nätverk av lokala, regionala och nationella företagsmedlemmar i regionen Jämtland med omnejd. Bolaget ska arbeta med evenemang, produkter, tjänster, marknadsföring och försäljning ...